Presedintele Traian Basescu a promulgat Legea de respingere a Ordonantei de urgenta a Guvernului privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale bugetarilor, informeaza luni Administratia Prezidentiala intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei.

 

Astfel, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgență a Guvernului nr.113 / 2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.45 / 2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71 / 2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personale din sectorul bugetar.

 

Camera Deputatilor a adoptat pe 12 octombrie proiect de lege privind aprobarea OUG 71/2009 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personale din sectorul bugetar, principal amendament admis in comisiile de specialitate fiind cel referitor la prelungirea termenelor de plata pana in 2016. La dezbaterile generale de marti 11 octombrie, Opozitia a solicitat retrimiterea la comisia de specialitate a actului normativ invocand chiar ca aprobarea si punerea in aplicare a legii care vine sa aprobe cu amendamente OUG 71/2009 duce la incalcarea jurisprudentei CEDO si a principiilor Conventiei Europene a Drepturilor Omului, intrucat aduce atingere unor drepturi decise prin hotarari definitive ale unor instante de judecata, insa aceasta propunere a fost respinsa.

 

Ca urmare a aprobarii acestei Ordonante, deputatii au respins OUG 113/2010 privind reesalonarea platii unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precizeaza Agerpres.

 

Presedintele Basescu a mai semnat luni urmatoarele decrete:

 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical;

 – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii;

 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare;

 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuita a Ambasadei Frantei in Romania in folosinta gratuita a Fundatiei “Lycee Francais Anna de Noailles”;

 – Decret pentru promulgarea Legii privind plata de catre Autoritatea Electorala Permanenta a cotizatiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO);

 – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava in domeniul public al municipiului Suceava si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava;

 – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante si a Legii nr.186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991;

 – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.255 / 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesare realizări unor obiective de interes național, judetean și local;

 – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.25 / 2010 pentru instituția unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantarea în agricultură.